Освітні програми

 

Школа І-ІІІ ступенів № 122 міста Києва здійснює діяльність відповідно  до Закону України «Про загальну середню освіту», Положення про загальноосвітній навчальний заклад (постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778), на виконання Державного стандарту початкової загальної освіти (1-4 класи, постанова  Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462), Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (5-9 класи, постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 №1392), Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти  (10-11 класи, постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2004  № 24).

 

Робочий  навчальний план  складено відповідно до  листів Міністерства  освіти і науки  України від  07 червня  2017 року  № 1/9- 315  „ Про структуру 2017/2018 навчального  року та навчальні плани  загальноосвітніх навчальних  закладів“, Департаменту освіти  і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради ( Київської міської державної адміністрації) від 16.06.2017 № 063-5790  „Про навчальні плани  загальноосвітніх навчальних  закладів  та структуру 2017/2018 навчального  року “, а саме:

 

№ додатку

робочого

навчального плану

Класи Примітка Варіант Типових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки України
№  1 1-А,Б

2-А,Б

3-А,Б

4-А,Б

 

з українською мовою навчання Додаток №1 Типового  навчального плану початкової школи, затвердженими наказом  МОНмолодьспорту України  від 10.06.2011 № 572, зі змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 № 460
№  2 5 -А,Б

6 -А,Б

 

з українською мовою навчання Додаток  № 1  Типового навчального плану загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими  наказом МОНмолодьспорту України  від 03.04.2012 № 409,  ( в редакції  наказу МОН України від 29.05.2014

№ 664), зі змінами згідно з наказом МОН України від 12.12.2014 № 1465

№ 3 7-А,Б з українською мовою навчання і вивченням  двох іноземних мов Додаток 10  Типового навчального плану загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими  наказом МОНмолодьспорту України  від 03.04.2012 № 409,  ( в редакції  наказу МОН України від 29.05.2014

№ 664), зі змінами згідно з наказом МОН України від 12.12.2014 № 1465

№ 4 8-А,Б

 

9

 

з українською мовою навчання і вивченням  мови національних меншин Додаток  12   Типового навчального плану загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими  наказом МОНмолодьспорту України  від 03.04.2012 № 409,  ( в редакції  наказу МОН України від 29.05.2014

№ 664), зі змінами згідно з наказом МОН України від 12.12.2014 № 1465

№ 5 10-11 з українською мовою навчання Додаток 2   Типового навчального плану загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню,  затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834, зі змінами внесеними  наказом МОН України від 29.05.2014 № 657)

 

Підставою для  обраних варіантів навчального плану   та розподілу варіативної складової навчального плану є рішення  спільного засідання педагогічної ради та ради школи ( протокол № 8/3 від 13.06.2017 року) та заяв батьків  учнів майбутніх 5-х класів.

 

 

 

Години варіативної  складової розподілені на збільшення кількості  годин на вивчення предметів інваріантної складової, запровадження факультативів, курсів за вибором та індивідуальні заняття та консультації, а саме:

№ з/п Клас Назва предмету Форма проведення Кіль

кість годин

Програми
1 1 Українська мова Навчальний предмет 1 Державна програма
2 1 Англійська мова Навчальний предмет 1 Державна програма
3 2 Логіка Курс за вибором 1 Програма курсу за вибором для 2-4 класів, автора Митник О.Я., рекомендовано МОН,

Лист  ІІТЗО від 05.03.2014р.

№ 14.1/12-Г-317

3 2 Українська мова Індивідуальні заняття 0,5  
4 2 Математика Індивідуальні заняття 0,5  
5 3 Математика Навчальний предмет 0,5 Державна програма
6 3 Українська мова Навчальний предмет 0,5 Державна програма
7 3 Англійська мова Індивідуальні заняття 1  
8 4 Математика Навчальний предмет 0,5 Державна програма
9 4 Українська мова Навчальний предмет 0,5 Державна програма
10 4 Англійська мова Індивідуальні заняття 1  
11 5 Українська мова Навчальний предмет 0,5 Державна програма
12 5 Українська мова   Індивідуальні заняття 1  
13 5 Математика   Індивідуальні заняття 1  
14 5 Англійська мова   Індивідуальні заняття 1  
15 6 Українська мова Навчальний предмет 0,5 Державна програма
16 6 Англійська мова Індивідуальні заняття 1  
17 6 Логічні стежинки математики   Факультатив 1 Програма факультативного курс  для  5-8 класів схвалено МОН України ( лист ІІТЗО від 06.12.2012 № 14.1/12—Г-369)
18 6 Українська мова   Індивідуальні заняття 1  
19 7 Українська мова   Індивідуальні заняття 1  
20 7 Логічні стежинки математики   Факультатив 1 Програма факультативного курс  для  5-8 класів схвалено МОН України ( лист ІІТЗО від 06.12.2012 № 14.1/12—Г-369)
21 7 Англійська мова   Індивідуальні заняття 1  
22 8 Синтаксис  простого та простого ускладненого речення   Факультатив 1 Програма факультативного курсу для 8 класу ЗНЗ, рекомендовано МОН України (  лист ІМЗО від 30.05.2017

№ 21.1/12-Г-137)

23 8 Логічні стежинки математики   Факультатив 1 Програма факультативного курс  для  5-8 класів схвалено МОН України ( лист ІІТЗО від 06.12.2012 № 14.1/12—Г-369)
24 8 Історія України   Навчальний предмет 0,5 Державна програма
25 8 Київщинознавство   Факультатив 1 Програма факультативного курсу схвалено МОН України

( лист ІІТЗО від 02.06.2014 № 14.1/12-Г-811)

26 9 Українська мова Навчальний предмет 1 Державна програма
27 9 Логічні стежинки математики   Факультатив 1 Програма факультативного курс  для  5-8 класів схвалено МОН України ( лист ІІТЗО від 06.12.2012 № 14.1/12—Г-369)
28 10 Українська мова Навчальний предмет 1 Державна програма
29 10 Історія України Навчальний предмет 0,5 Державна програма
30 10 Захист Вітчизни Навчальний предмет 0,5 Державна програма
31 10 Розв’язування задач з параметрами Факультатив 1 Збірник  програм з математики для

допрофільного навчання та профільної підготовки в частині варіативної складової (факультативний курс для учнів  8-11 класів автор:

Апостолова Г.В. (лист ІМЗО від 04.07.2016 № 2.1/12-Г-440)

32 10 Стилістика сучасної української мови Факультатив 1 Програма факультативного курсу для  10-11 класів ЗНЗ, автор: О.Авраменко

(лист  ПТЗО від 02.07.2013

№ 14.1/12-Г-260)

33 10 Київщинознавство   Факультатив 1 Програма факультативного курсу схвалено МОН України

( лист ІІТЗО від 02.06.2014 № 14.1/12-Г-811)

34 11 Стилістика сучасної української мови Факультатив 1 Програма факультативного курсу для  10-11 класів ЗНЗ, автор: О.Авраменко

(лист  ПТЗО від 02.07.2013

№ 14.1/12-Г-260)

35 11 Історія України Навчальний предмет 0,5 Державна програма
36 11 Захист Вітчизни Навчальний предмет 0,5 Державна програма

З метою задоволення  освітніх потреб учнів,  розвитку їх здібностей  та обдарувань, маючи відповідне  навчально-методичне забезпечення та з урахуванням нахилів, здібностей і побажань дітей та їх батьків, навчальний час перерозподілений таким чином: інваріантна складова до планів визначена  на рівні Державних стандартів загальної  середньої освіти, а варіативна складова передбачає додатковий час на  поглиблене  вивчення окремих предметів та  індивідуальні заняття та консультації.

У 1-7 класах викладатимуться  окремі курси „ Музичне мистецтво“ та „Образотворче мистецтво“.  В межах галузі  „Суспільствознавство“ у 5 класі  вивчатиметься курс „ Історія України  (Вступ до історії)“, у 6 класі – інтегрований курс „Всесвітня історія, історія України“.

Враховуючи  кадрове  та матеріально-технічне забезпечення, за результатами анкетування учнів та на підставі рішення методичного об’єднання  вчителів суспільних наук, мистецького та оздоровчого циклів  (протокол від   26.05 2017  №  04 ), обрано такі  модулі для вивчення предметів:

Фізична культура:

– 1-4  класи варіативні модулі: школа культури рухів з елементами гімнастики

(17 годин):  школа пересувань ( 24 годин.: школа м’яча (12-17 годин);

школа стрибків (8 годин): школа активного відпочинку ( 17-10 годин);

– 5-9  класи варіативні модулі  „ Легка атлетика“ ( 30 год.),  „Гімнастика“ ( 18 год.),

„Волейбол“ ( 18 год.),  „ Баскетбол“ (18год.), „ Футбол“ (18год.);

– 10-11 класи варіативні модулі  „ Легка атлетика“( 18 год.), „Гімнастика“ (18 год.),

„Баскетбол“ ( 12 год), „Волейбол“ ( 12 год.),  „ Футбол“ ( 8 год.);

Трудове навчання 

5 клас – (дівчатка) модулі: „Технолоія виготовлення ляльки-мотанки“, „Технологія виготовлення писанок “ та „Технологія вирощування кімнатних рослин“, (хлопчики) модулі: „Технологія  обробки дерев’яних матеріалів ( ДВП, фанера); 6 клас – (дівчатка) модулі: „Технологія виготовлення виробів з бісеру“ та „Технологія  обробки текстильних матеріалів ручним способом“, (хлопчики) модулі: „Технологія обробки тонколистового металу“ та „Технологія  оборобки дроту“; 7 клас – модулі: „Технологія виготовлення штучних квітів“, „Технологія  оздоблення одягу“ та  „Технологія виготовлення швейних виробів ручним способом“; 8 клас- модулі: „Технологія виготовлення виробів з бісеру“ та „Технлогія оздоблення одягу“; 9 клас – (дівчатка) модуль: „ Проектування власного  стилю“; ( хлопчики) модуль „Технологія  ручної обробки деревини “.

Технології

10 клас – базовий модуль (16 год.) та варіативний модуль „Технологія виготовлення  української ляльки-оберегу“ (16 год.), 11 клас – базовий модуль (16 год.) та варіативний модуль  „Технологія  виготовлення штучних квітів“                 ( 16 год.)